• /
  • Aktualności
  • /
  • Polisa dedykowana dla zarządców składowisk odpadów.

Aktualności

Polisa dedykowana dla zarządców składowisk odpadów.

W dniu 10 września 2019 r. została po raz kolejny zawarta Polisa Generalna na ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku dla zarządców składowisk odpadów. Jest to polisa zapewniająca zawarcie ubezpieczenia środowiskowego jako zabezpieczenie roszczeń, o którym mowa w art. 125 Ustawy o odpadach dla zarządców składowisk odpadów na preferencyjnych warunkach cenowych (lepszych niż w przypadku polis zawieranych indywidualnie). Polisa jest dedykowana dla zarządców składowisk odpadów – Klientów Maximus Broker Sp. z o.o. Polisa ta (jak w latach ubiegłych) została zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość a Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce i obowiązuje od dnia 01.10.2019 r. Warunki cenowe i zakres ubezpieczenia w stosunku do roku ubiegłego nie uległy zmianie. Ubezpieczenie w takiej formie jest oferowane Klientom Maximus Broker Sp. z o.o. już od 2013 r.

Zaufanie potwierdzone w liczbach

Jesteśmy dużą solidną firmą, wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych Klientach.

ponad

800

klientów zaufało Naszej firmie

ponad

40 mld pln

wynosi majątek powierzony obsłudze Naszej firmy,

122 mln pln

składki rocznie płacą Nasi Klienci za ubezpieczenia majątkowe i na życie

129 tyś

osób jest chronionych opracowanymi przez Nas programami ubezpieczeń na życie,

75 tyś

procesów likwidacji szkód przeprowadzili pracownicy Naszej firmy,