• /
  • Aktualności
  • /
  • Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Aktualności

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dniu 22 sierpnia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579). Ustawa ta weszła w życie w dniu 6 września 2019 r. i przesuwa termin na przedstawienie zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a Ustawy o odpadach, dla podmiotów zajmujących się zbieraniem odpadów lub przetwarzaniem odpadów. Podmioty te będą miały termin na złożenie wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w tym w zakresie rodzaju i wysokości zabezpieczenia roszczeń) do dnia 5 marca 2020 r. Jest to istotna informacja dla wielu samorządów i spółek komunalnych, które prowadzą PSZOKi i/lub RIPOKi. Mają one jeszcze trochę czasu na przedłożenie w Urzędach Marszałkowskich odpowiednich zabezpieczeń roszczeń.

Pomimo, że przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – która wprowadziła art. 48a do Ustawy o odpadach oraz dodatkowe obowiązki dla podmiotów zbierających i/lub przetwarzających odpady – funkcjonują już od ponad roku, to rynek ubezpieczeniowy nie wypracował jeszcze dostatecznych rozwiązań w zakresie produktów ubezpieczeniowych dotyczących zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a Ustawy
o odpadach.

Zaufanie potwierdzone w liczbach

Jesteśmy dużą solidną firmą, wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych Klientach.

ponad

800

klientów zaufało Naszej firmie

ponad

70 mld pln

wynosi majątek powierzony obsłudze Naszej firmy,

135 mln pln

składki rocznie płacą Nasi Klienci za ubezpieczenia majątkowe i na życie

135 tyś

osób jest chronionych opracowanymi przez Nas programami ubezpieczeń na życie,

120 tyś

procesów likwidacji szkód przeprowadzili pracownicy Naszej firmy,