• /
  • Aktualności
  • /
  • Polisa środowiskowa dla Klientów z branży wodociągowo…

Aktualności

Polisa środowiskowa dla Klientów z branży wodociągowo…

W dniu 14 października 2019 r. po raz kolejny została zawarta Polisa Generalna na ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody środowiskowe dla podmiotów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej, będących Klientami Maximus Broker Sp. z o.o. Polisa ta zapewnia naszym Klientom z branży wodociągowo-kanalizacyjnej pokrycie kosztów działań zapobiegawczych i naprawczych, o których mowa w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, powstałych w związku ze szkodą w środowisku (np. w wyniku awarii oczyszczalni ścieków). Ochrona obejmuje również odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego podmiotu w związku ze szkodą w środowisku.
Polisa środowiskowa jest istotnym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem w podmiotach zajmujących się  gospodarką ściekową pozwala pokryć bardzo duże i i nieprzewidziane koszty związane ze szkodą w środowisku. Jest to szczególnie ważne zważywszy, że w samym tylko 2019 r. wystąpiło kilka awarii oczyszczalni ścieków w Polsce, o których było głośno w mediach, np. awaria oczyszczalni ścieków w Swarzewie czy też awaria oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie.
Polisa Generalna (jak w roku ubiegłym) została zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość a Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce i obowiązuje od dnia 01.11.2019 r. Warunki cenowe i zakres ubezpieczenia w stosunku do roku ubiegłego nie uległy zmianie. Nasi Klienci też mogą zawrzeć takie ubezpieczenie na warunkach indywidualnych, ale warunki cenowe w polisie generalnej będą zazwyczaj dużo korzystniejsze.

Zaufanie potwierdzone w liczbach

Jesteśmy dużą solidną firmą, wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych Klientach.

ponad

800

klientów zaufało Naszej firmie

ponad

40 mld pln

wynosi majątek powierzony obsłudze Naszej firmy,

122 mln pln

składki rocznie płacą Nasi Klienci za ubezpieczenia majątkowe i na życie

129 tyś

osób jest chronionych opracowanymi przez Nas programami ubezpieczeń na życie,

75 tyś

procesów likwidacji szkód przeprowadzili pracownicy Naszej firmy,

Publikacje, nagrody i wyróżnienia:

Pracując z Maximus Broker, świadomie decydujesz się na sukces.

  • Certyfikat dla Systemu Zarządzania Organizacją, ISO 9001:2015
  • Wywiad z Prezesem Remigiuszem Breńskim dla Gazety Finansowej
  • Gazela Biznesu (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019)
  • Wywiad z Prezesem Remigiuszem Breńskim dla Strefa Gospodarki – Biznes Magazyn

Zobacz Wszystkie