• /
 • Aktualności
 • /
 • Ubezpieczenie CYBER. Oferta współpracy w obszarze ryzyk cyber

Aktualności

Ubezpieczenie CYBER. Oferta współpracy w obszarze ryzyk cyber

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą współpracy z Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych oraz oceny ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa. Polisa CYBER jest istotnym elementem w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa systemów IT oraz przeciwdziałaniu negatywnym skutkom incydentu cybernetycznego w przedsiębiorstwie lub jednostce samorządu terytorialnego. Uzupełnia istotną lukę w ochronie ubezpieczeniowej takich podmiotów, ponieważ ryzyka, które obejmuje polisa CYBER (np. związane z działaniem wirusów komputerowych czy atakiem hakerskim) nie są objęte ochroną w ramach innych ubezpieczeń.

Ubezpieczenie CYBER to produkt złożony, składający się z kilku segmentów. W ramach oferowanego przez Ubezpieczycieli zakresu ochrony możemy uzyskać pokrycie kosztów:

 • obrony prawnej przed roszczeniami osób trzecich,
 • powiadomienia osób, których dane osobowe zostały ujawnione,
 • specjalistów z zakresu IT i kryminalistyki komputerowej (w celu obsługi incydentu, odzyskania dostępu do systemu,
 • ustalenia gdzie trafiły nasze dane i co się z nimi dzieje),
 • nałożonej kary administracyjnej,
 • obsługi postepowania prowadzonego przez PUODO,
 • wynajęcia agencji PR w celu poprawy wizerunku i zarzadzania sytuacja kryzysowa,
 • przerwy w działalności, w tym zwiększonych kosztów działalności lub utraty zysku w związku z incydentem cybernetycznym.

Zaufanie potwierdzone w liczbach

Jesteśmy dużą solidną firmą, wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych Klientach.

ponad

800

klientów zaufało Naszej firmie

ponad

70 mld pln

wynosi majątek powierzony obsłudze Naszej firmy,

135 mln pln

składki rocznie płacą Nasi Klienci za ubezpieczenia majątkowe i na życie

135 tyś

osób jest chronionych opracowanymi przez Nas programami ubezpieczeń na życie,

120 tyś

procesów likwidacji szkód przeprowadzili pracownicy Naszej firmy,