• /
 • Oferta dla podmiotów stosujących prawo zamówień publicznych

Oferta dla podmiotów stosujących prawo zamówień publicznych

Ubezpieczenia dla podmiotów stosujących prawo zamówień publicznych

Zakres prowadzonej przez Maximus Broker opieki brokerskiej dla stosujących prawo zamówień publicznych podmiotów obejmuje:

Zarządzanie ryzykiem

Analiza występujących u klienta ryzyk oraz potencjalnych zagrożeń pod kątem możliwości ich ubezpieczenia. Obejmuje również doradztwo w zakresie wyboru ryzyk i zakresu ubezpieczenia w taki sposób, aby zapewnić optymalną ochronę ubezpieczeniową przy minimalnych kosztach ubezpieczenia.

Opracowanie programu ubezpieczeniowego

Optymalne dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej w uzgodnieniu z Klientem, poprzez dobór produktów ubezpieczeniowych, zakresu i systemu ubezpieczenia w taki sposób, aby zapewnić szczelną, wzajemnie uzupełniającą się ochronę ubezpieczeniową.

Wdrożenie programu ubezpieczenia

Wdrożenie programu ubezpieczeniowego oraz bieżąca obsługa ubezpieczeniowa obejmuje
w szczególności:

Przygotowanie dokumentacji i pomoc w przeprowadzeniu postępowania, w tym:

a. Opracowanie dokumentacji dot. postępowania wraz z programem ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Specyfikacja warunków zamówienia przygotowana przez nas obejmuje całość materiału przeznaczonego do udostępnienia wykonawcom w trakcie przetargu w tym:

 • część opisową wraz z systemem oceny ofert oraz określeniem wymogów formalnych dotyczących składanych ofert;
 • program ubezpieczeniowy stanowiący optymalne dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb gminy;
 • wszelkich załączników do programu ubezpieczeniowego, m.in. z wykazem majątku
  i informacjami do oceny ryzyka.

b. Określenie wartości zamówienia

Pracownicy naszej firmy przygotowują szacunek składki ubezpieczeniowej w poszczególnych ryzykach na podstawie programu ubezpieczenia, danych dotyczących majątku oraz indywidualnej oceny ryzyka.

c. Opracowywanie odpowiedzi na pytania Ubezpieczycieli

Nasi pracownicy opracowują propozycje odpowiedzi na pytania Ubezpieczycieli pojawiające się w trakcie procedury przetargowej (lub negocjacji w przypadku zapytania ofertowego) i przesyłają Państwu do akceptacji.

d. Merytoryczna ocena ofert

Przygotowujemy formularze oceny ofert i pomagamy w ocenie ofert złożonych przez wykonawców pod względem ich kompletności i zgodności ze wymaganiami SIWZ i programu ubezpieczenia. Ocena ofert złożonych kończy się raportem, w którym podajemy, czy mamy uwagi do poszczególnych ofert, których wykonawców należy wezwać do uzupełnienia dokumentów i/lub złożenia dodatkowych wyjaśnień lub też, które oferty podlegają odrzuceniu.

e. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umów ubezpieczenia oraz wprowadzanie zmian do tych umów

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umów ubezpieczenia obejmuje w szczególności:

 • merytoryczne sprawdzenie polis i załączników ubezpieczeniowych oraz ich zgodności ze złożoną ofertą,
 • dostarczenie do Klienta dokumentów ubezpieczeniowych,
 • pisemne informowanie o terminach płatności składek,
 • zawieranie na polecenie Klienta doubezpieczeń w okresie ubezpieczenia oraz szukanie ofert na rynku na ubezpieczenia wybiegające poza zakres określony w pierwotnym przedmiocie ubezpieczenia,
 • opracowywanie rekomendacji i analizy ofert dla Klienta,
 • informowanie z wyprzedzeniem o terminach wznowień ubezpieczeń,

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz naszej pomocy? Wybierz najdogodniejszy dla Ciebie sposób kontaktu z nami.

tel.: 56 669 05 00

kom: 722-390-123

info@maximus-broker.pl

Zaufanie potwierdzone w liczbach

Jesteśmy dużą solidną firmą, wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych Klientach.

ponad

800

klientów zaufało Naszej firmie

ponad

70 mld pln

wynosi majątek powierzony obsłudze Naszej firmy,

135 mln pln

składki rocznie płacą Nasi Klienci za ubezpieczenia majątkowe i na życie

135 tyś

osób jest chronionych opracowanymi przez Nas programami ubezpieczeń na życie,

120 tyś

procesów likwidacji szkód przeprowadzili pracownicy Naszej firmy,