• /
  • Polityka Cookies

Polityka Cookies

1. W związku z tym, że odwiedza Pani/Pan, jako Użytkownik Serwisu, stronę internetową Maximus Broker sp. z o.o. na Pani/Pana urządzeniu mogą zostać zapisane informacje umożliwiające prawidłowe wyświetlanie strony internetowej, tzw. pliki cookies (ciasteczka). Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies mogą zawierać informacje o tym, z jakiego urządzenia korzysta Pani/Pan w związku z odwiedzinami naszej strony internetowej, adresie IP, kraju, z jakiego nawiązywane jest połączenie oraz dane dot. przeglądarki internetowej. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji dotyczących użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Administratorem wskazanych powyżej danych, czyli podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz wykorzystującym ich funkcjonalności jest operator Serwisu, czyli Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030991, nr NIP 8792284447, nr REGON 871556875, kapitał zakładowy: 135.000 zł, adres poczty elektronicznej: info@maximus-broker.pl .

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a.) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b.) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c.) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu do strefy klienta), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Cele te stanowią prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

4. Dodatkowo, jeżeli skorzysta Pani/Pan z danych kontaktowych zawartych w ramach naszego formularza kontaktowego i skontaktuje się Pani/Pan z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, również możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Stanowi to nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

5. Dane osobowe zawarte w ramach plików cookies będą przetwarzane przez okres Pani/Pana obecności na stronie oraz przez czas, przez jaki przechowywane są na Pani/Pana urządzeniu. W przypadku gdy dane będą przetwarzane przez Maximus Broker w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania, będą one przetwarzane przez okres trwania kontaktu pomiędzy Panią/Panem a Spółką oraz przez okres do dwóch miesięcy od dnia zakończenia kontaktu, po czym zostaną usunięte.

6. Dane zawarte w ramach plików cookies mogą zostać przekazane podmiotom, świadczącym na rzecz administratora usługi hostingu strony internetowej oraz usługi analizy ruchu na stronie internetowej.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ramach plików cookies, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a.) żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b.) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c.) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d.) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e.) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dodatkowo, ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a.) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b.) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c.) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d.) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp..

10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zaufanie potwierdzone w liczbach

Jesteśmy dużą solidną firmą, wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych Klientach.

ponad

800

klientów zaufało Naszej firmie

ponad

70 mld pln

wynosi majątek powierzony obsłudze Naszej firmy,

135 mln pln

składki rocznie płacą Nasi Klienci za ubezpieczenia majątkowe i na życie

135 tyś

osób jest chronionych opracowanymi przez Nas programami ubezpieczeń na życie,

120 tyś

procesów likwidacji szkód przeprowadzili pracownicy Naszej firmy,