Broker ubezpieczeniowy

Realizując opiekę brokerską, jesteśmy ekspertami w dziedzinie ubezpieczeń. Nasz rozwój zawdzięczamy zaufaniu i zadowoleniu Naszych klientów. Oferta Maximus Broker skierowana jest do:

podmiotów

gospodarczych

podmiotów stosujących ustawę

prawa zamówień publicznych

Na każdym etapie prac kierujemy się dobrem Naszych klientów, ich indywidualnymi potrzebami, negocjujemy optymalne warunki pod względem cen i zakresów ochrony ubezpieczeniowej a także zapewniamy profesjonalne doradztwo we wszystkich zakresach współpracy.

Wszystko czego potrzebujesz z zakresu ubezpieczeń w jednym miejscu

Pracując z Maximus Broker, świadomie decydujesz się na czerpanie bezpośrednich korzyści ze współpracy, tak ekonomicznych jak i merytorycznych.

  • znaczne obniżenie kosztów ubezpieczenia,
  • wprowadzenie dotacji celowej
  • wzbogacenie polis o tzw. klauzulę automatycznego pokrycia
  • stworzenie spójnego programu ubezpieczeniowego
  • Pomoc przy likwidacji szkód.
  • Profesjonalne zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym,
  • przejęcie pełnej odpowiedzialności za ochronę ubezpieczeniową

Klienci nie ponoszą kosztów usług Maximus Broker.

Zaufanie potwierdzone w liczbach

Jesteśmy dużą solidną firmą, wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych Klientach.

ponad

800

klientów zaufało Naszej firmie

ponad

70 mld pln

wynosi majątek powierzony obsłudze Naszej firmy,

135 mln pln

składki rocznie płacą Nasi Klienci za ubezpieczenia majątkowe i na życie

135 tyś

osób jest chronionych opracowanymi przez Nas programami ubezpieczeń na życie,

120 tyś

procesów likwidacji szkód przeprowadzili pracownicy Naszej firmy,