• /
  • Działalność

Działalność

Maximus Broker działa jako broker ubezpieczeniowy. Zakres usług oferowany Naszym Klientom obejmuje kompleksowe ubezpieczenie firm, samorządów terytorialnych oraz innych jednostek budżetowych.

Nasza działalność obejmuje kompleksową ocenę ryzyka występującego u klienta jak i przygotowanie, wdrożenie oraz obsługę programu ubezpieczeniowego, włącznie z obsługą szkód gwarantując uzyskanie należnego odszkodowania. Posiadamy bogate doświadczeniem w zakresie przeprowadzania konsolidacji ubezpieczeń oraz restrukturyzacji programów ubezpieczenia w celu ich optymalizacji i dostosowania do potrzeb Klientów.

Ubezpieczenia

Maximus Broker pośredniczy w zawieraniu ubezpieczeń pomiędzy klientem a ubezpieczycielem. Umowy zawierane za naszym pośrednictwem aranżowane są na warunkach indywidualnych, negocjowanych bezpośrednio pod potrzeby klienta. Jako lider w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego Maximus Broker kreuje zapisy programowe dla w/w klientów oferując tym samym wdrożenie programu ubezpieczeniowego dalece wykraczającego poza zapisy OWU ubezpieczycieli.

Prowadzimy kompleksową obsługę brokerską w zakresie:

  • ubezpieczeń majątkowych,
  • ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • ubezpieczeń OC funkcjonariuszy publicznych,
  • ubezpieczeń na życie,
  • ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży,
  • obsługi szkód
  • pomocy merytorycznej w zakresie ubezpieczeń wymaganych od kontrahentów

Specjalizacja – Lider w obsłudze Sektora finansów publicznych

Maximus Broker Sp. z o.o. powstała w 2001 roku i jako jedyny broker w Polsce od samego powstania firmy specjalizuje się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

Aktywnie uczestniczymy w całościowym procesie likwidacji zaistniałych u klienta szkód ubezpieczeniowych

Aktualnie obsługujemy prawie 600 jednostek samorządu terytorialnego oraz ponad 200 spółek komunalnych.

Jesteśmy jedną z firmą brokerskich, która może się poszczycić ponad 110 przeprowadzonymi w roku 2018 postępowaniami w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i prawa zamówień publicznych.

Dzięki naszemu ponad 17 – letniemu doświadczeniu w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego możemy precyzyjnie określić rodzaje zagrożenia, charakterystyczne dla działalności gminy, miasta lub powiatu.

Maximus Broker w strukturze organizacyjnej posiada wyodrębnione Biuro Obsługi Szkód. Specjalistów w zakresie obsługi szkód jest 15. Każdego roku pomagamy naszym klientom zlikwidować ponad 6.000 szkód, a rekordowym 2017 roku liczba obsługiwanych przez naszą firmę szkód przekroczyła 9.000.

Ubezpieczenia dla Funkcjonariuszy Publicznych

Firma Maximus Broker Sp. z o.o.  stworzyła specjalnie dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych PROGRAM UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH (m.in. na podstawie  Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Jest to program ubezpieczenia mający charakter otwarty i przygotowany został dla członków Stowarzyszenia Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość (SOUBP). SOUBP jest Ubezpieczającym na umowie ubezpieczenia i administruje tą umową. Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się uzyskać bardzo korzystne warunki ubezpieczenia dla urzędników. Do tej pory do programu przystąpiło ponad 3 000 urzędników w Polsce, głównie będących pracownikami jednostek samorządu terytorialnego obsługiwanych przez Maximus Broker.

Stworzyliśmy również inne programu specjalne dedykowane klientom samorządowym i spółkom komunalnym, m. in. program ubezpieczenia środowiskowego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie dla zarządców składowisk odpadów oraz dla podmiotów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Zaufanie potwierdzone w liczbach

Jesteśmy dużą solidną firmą, wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych Klientach.

ponad

800

klientów zaufało Naszej firmie

ponad

70 mld pln

wynosi majątek powierzony obsłudze Naszej firmy,

135 mln pln

składki rocznie płacą Nasi Klienci za ubezpieczenia majątkowe i na życie

135 tyś

osób jest chronionych opracowanymi przez Nas programami ubezpieczeń na życie,

120 tyś

procesów likwidacji szkód przeprowadzili pracownicy Naszej firmy,