• /
  • Oferta dla podmiotów gospodarczych

Oferta dla podmiotów gospodarczych

Ubezpieczenie firm

Zakres prowadzonej przez Maximus Broker opieki brokerskiej dla podmiotów gospodarczych obejmuje:

Zarządzanie ryzykiem

Analiza występujących u klienta ryzyk oraz potencjalnych zagrożeń pod kątem możliwości ich ubezpieczenia. Obejmuje również doradztwo w zakresie wyboru ryzyk i zakresu ubezpieczenia w taki sposób, aby zapewnić optymalną ochronę ubezpieczeniową przy minimalnych kosztach ubezpieczenia.

Opracowanie programu ubezpieczeniowego

Optymalne dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej w uzgodnieniu z Klientem, poprzez dobór produktów ubezpieczeniowych, zakresu i systemu ubezpieczenia w taki sposób, aby zapewnić szczelną, wzajemnie uzupełniającą się ochronę ubezpieczeniową.

Negocjowanie warunków ubezpieczenia z Ubezpieczycielem

Negocjowanie szczegółowych modyfikacji warunków ubezpieczenia, aby zapewnić satysfakcjonującą Klienta ochronę i wysokość wypłacanego odszkodowania, gdyż oferty składane przez zakłady ubezpieczeniowe nie zawsze odpowiadają rzeczywistym potrzebom Klienta wynikającym z przeprowadzonej analizy ryzyka.

Pomoc w wyborze Ubezpieczyciela

Przygotowanie pełnej analizy ofert przedstawionych przez zakłady ubezpieczeniowe, zarówno pod względem kosztów, jak i warunków ubezpieczenia wraz z rekomendacją co do wyboru oferty ułatwiającą Klientowi wybór najkorzystniejszej oferty.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz naszej pomocy? Wybierz najdogodniejszy dla Ciebie sposób kontaktu z nami.

tel.: 56 669 05 00

kom: 722-390-123

info@maximus-broker.pl

Zaufanie potwierdzone w liczbach

Jesteśmy dużą solidną firmą, wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych Klientach.

ponad

800

klientów zaufało Naszej firmie

ponad

70 mld pln

wynosi majątek powierzony obsłudze Naszej firmy,

135 mln pln

składki rocznie płacą Nasi Klienci za ubezpieczenia majątkowe i na życie

135 tyś

osób jest chronionych opracowanymi przez Nas programami ubezpieczeń na życie,

120 tyś

procesów likwidacji szkód przeprowadzili pracownicy Naszej firmy,